Dwarf
Alliance
Dirençli Kâşifler

Gözüpek ve cesur dwarflar, dünya gençken titanlar tarafından yaratılan yaşayan taş varlıklar earthen’lardan gelen kadim bir ırktır. Dwarfların earthen ataları, Curse of Flesh olarak bilinen garip bir hastalıktan dolayı, kayadan derilerini yumuşatan bir dönüşüm geçirdi. En nihayetinde bu etten ve kandan oluşan yaratıklar kendilerini dwarflar olarak adlandırıp, Khaz Modan’ın karlı zirvelerinde kudretli Ironforge şehrini oydular.

Dwarf Tarihi

Uzun yıllar boyunca üç dwarf klanı Bronzebeardlar, Wildhammerlar ve Dark Ironlar, Yüce Kral Modimus Anvilmar’ın bilge yönetimi altında Ironforge’da birleşmişlerdi. Modimus vefat edince, klanlar arasında gerginlikler arttı ve şehrin kontrolü için savaş patlak verdi. Böylece; Bronzebeard klanının, bu süre zarfında Ironforge’un tek başına yönetimini kazandığı, diğer klanlarla arasındaki ilişkileri koparıp, rakiplerini sürdüğü, yıllarca süren vahşi bir çatışma olan Üç Çekiç Savaşı başladı.

Ancak kaderin cilvesi kısa süre önce birbirinden ayrı geçen yüzyılların ardından rakip klanları yeniden Ironforge’a geri çekti.

Cataclysm’in hemen öncesinde çılgın doğal afetler Azeroth’u vurduğunda, dwarf toprakları felaketten korunmamıştı. Bir dizi deprem, Ironforge’u çevreleyen bölgeleri parçalayıp, yerleşim yerlerini yerle bir etti ve birçok masum dwarf’ın hayatını aldı. Kral Magni, dünyanın sıkıntılı durumuna ilişkin yanıtları bulmak için, dünya ile iletişim kurmak adına gizemli bir ritüel gerçekleştirdi. Ancak ritüelin beklenmedik bir etkisi oldu: Magni elmasa dönüştü ve Ironforge’un derinlikleriyle birleşti.

Bunu takip eden iktidar boşluğunda, hor görülen Dark Iron klanıyla evlenen küçük kızı Moira kısa süreliğine Ironforge tahtını ele geçirdi ve etkili bir şekilde şehri kilitledi. Stormwindli Kral Varian Wrynn ve oğlu Prens Anduin olmasaydı, Moira’nın yaptıkları başka bir iç savaşın fitilini ateşleyebilirdi. Varian’ın rehberliğinde, Ironforge’un kontrolü Üç Çekiç Konseyi aracılığıyla Bronzebeard, Wildhammer ve Dark Iron klanları arasında eşit olarak dağıtıldı. Klanlar eski düşmanlıklarını bir kenara bırakıp birlikte çalışmaya başlayınca, konseyin bir bütün olarak yönetim becerisi umut verdi.

Başlangıç Bölgesi
Dun Morogh

Pürüzlü dağ zirveleriyle çevrili karlı Dun Morogh bölgesi, çağlar boyunca Ironforge dwarflarının kültürel kalbi olmuştur. Çok uzun olmayan bir süre önce, depremler yer altı tünellerinden çok sayıda trogg’u ortaya çıkardı ve yaratıkları Coldridge Valley’deki Anvilmar yerleşkesine doğru sürdü. Birden ortaya çıkan trogg akışı, ayrıca vahşi Frostmane troll’lerinin de Shimmer Ridge’deki olağan yuvalarını terk edip dwarfların bulunduğu bölgelere yaklaşmasına neden oldu. İki cepheden birden tehdit edilen Dun Morogh’un dağcıları yetersiz gelmeye başladı. Değerli Dun Morogh toprakları, ek yardım olmadan kısa süre içinde dwarfların barbar düşmanlarının eline geçebilir.

Başkent
Ironforge

Khaz Modan’ın taş kalbine oyulan kudretli Ironforge şehri, dwarfların gücünün ve dayanıklılığının bir kanıtıdır. Orclar ile Humanlar arasındaki İkinci Savaş sırasında, birçok dwarf kalesi Horde’un saldırılarında düşerken, Ironforge asla aşılamadı. Artık Üç Çekiç Konseyi tarafından yönetilen şehir, gergin ve potansiyel olarak şiddetli bir döneme girmiştir. Yine de konsey eşitlik ve adaletle hükmederse, bu, Ironforge tarihindeki bu süreç, en iyisi olabilir.

Yönetim
Üç Çekiç Konseyi

Kral Magni’nin taşlaşmasının ardından kurulan Üç Çekiç Konseyi, üç dwarf klanının her birinden bir temsilciden oluşmaktadır. Magni’nin küçük kardeşi ve Lich King’e karşı savaşın emektarlarından Muradin Bronzebeard, Bronzebeard’ları temsil etmektedir. Ünlü gryphon binicisi ve klanının yüce reisi Falstad Wildhammer, Wildhammer’ları temsil etmektedir. Soyundan dolayı Ironforge tahtının yasal mirasçısı Moira Thaurissan ise, kocası Dagran tarafından yönetilen Dark Iron’ları temsil etmektedir. Bu üç temsilci, farklı geçmişlerine ve ideolojik farklılıklarına karşın Ironforge’un iyiliği için birlikte yönetme sözü vermiştir.

Irksal Binek
Ram (Koç)

Tüylü postları ve devasa boynuzlarıyla tanınan Barak Tor’ol dağ koçları, korkusuzlukları yalnızca dwarf efendileriyle yarışabilen basit ama görkemli hayvanlardır. Bu iyi huylu hayvanlar, vahşilikteki eksikliklerini, nadir görülen dayanıklılık ve güçleriyle kapatmaktadırlar. Son zamanlarda, soğuk Northrend kıtasında diğer koç türleri de keşfedilmiştir ancak Dun Morogh ve çevresine özgü dostane türler Ironforge dwarfları tarafından tercih edilmektedir.

Aksi belirtilmediği sürece, site içerikleri CC BY-SA 3.0 koşulları altındadır.