Meslekler

Bir meslekte ustalaşmak üzere yola çıkan zanaatkarlar, kılıç ya da büyü ustalığı kadar değerli beceriler keşfederler. Silahlar, araçlar ve büyülü iksirler üretebilir, yaraları bandajlayabilir, değerli materyaller toplayabilir, kadim güç rünleri yazabilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Elbette, tam anlamıyla açıkgözlü olanlar kendilerini daha da donatmaktan geri kalmazlar. Kendi cephanelerini doldurmadığı zamanlarda, başkalarınınkini doldurarak bundan kâr edebilirler.

World of Warcraft’ta 4’ü ikincil, 11 tanesi birincil olmak üzere 15 meslek bulunmaktadır. Bu mesleklerdense 5 tanesi toplayıcı meslekken, kalanları üretim meslekleridir.

BfA Yama 8.1 – Yeni Meslek Tarifleri

Yama 8.1 Tides of Vengence, 11 / 12 Aralık’ta (US / EU) yayınlanmıştır. Yama notları için tıklayın.

Genel Değişiklikler

 • Darkmoon Faire görev bazlı skill puanı artışları artık maksimumda olmayan en yeni genişleme paketine etki edecek.
 • Meslek bazlı World Questlerin artık Expulsom kazandırma şansı olacak.
 • Herbalism World Questleri artık Anchor Weed kazandırma şansına sahip olacak.

Yeni Üretim Materyalleri

İki yeni soulbound üretim materyali eklenmiştir: Tidalcore ve Breath of Bwonsamdi.

 • Tidalcore, Heroic ve Mythic dungeonlardan düşmekte olup, yeni 385 item level epic eşyaları üretmekte kullanılmaktadır.
 • Breath of Bwonsamdi, yeni Battle for Dazar’alor raidinden düşmekte olup, yeni 400 ve 415 item level meslek eşyalarının üretiminde kullanılmaktadır.
 1. Listesi açıp kapamak için buraya tıklayın

  Alchemy

  • Aqueous Dilution - Tidalcore'u Hydrocore'a dönüştürür.
  • Sanguinated Dilution - Breath of Bwonsamdi'yi Sanguicell'e dönüştürür.
  • Transmute: Herbs to Anchors - Herbleri, Anchor Weed'e transmute eder.
  • Potion of the Unveiling Eye - 10 dakikalığına stealth tespitinizi önemli ölçüde arttırır.
  • Vial of Obfuscation - Stealth mission türünden gelen negatif etkiyi kaldırır.

  Yeni 370, 385, 400, 415 ilvl Alchemy trinketları. Yüksek ilvl olanlar için düşük ilvl trinketları üretmeniz gerekmektedir.

  Eski materyaller (Hydrocore, Sanguicell) ile üretilen trinketlar:

  • ilvl 355 - Sanguinated Alchemist Stone - 100 Alchemy gerektirir.
  • ilvl 370 - Imbued Alchemist Stone - Sanguinated Alchemist Stone üretimiyle keşfedilir.
  • ilvl 385 - Emblazoned Alchemist Stone - Imbued Alchemist Stone üretimiyle keşfedilir.

  Yeni materyallerle (Tidalcore ve Breath of Bwonsamdi) üretilen trinketlar:

  • ilvl 385 - Tidal Alchemist Stone - 130 Alchemy gerektirir.
  • ilvl 400 - Spirited Alchemist Stone - Tidal Alchemist Stone üretimiyle keşfedilir.
  • ilvl 415 - Eternal Alchemist Stone - Spirited Alchemist Stone üretimiyle keşfedilir.

  Blacksmithing

  • Aqueous Reconstruction - Tidalcore'u Hydrocore'a dönüştürür.
  • Sanguinated Reconstruction - Breath of Bwonsamdi'yi Sanguicell'e dönüştürür.
  • Yeni 340 ilvl Sinister Combatant eşyaları

  Yeni 385, 400, 415 ilvl zırhlar. Yüksek ilvl olanlar için düşük ilvl zırhları üretmeniz gerekmektedir.

  Waist:

  • ilvl 385 - Enhanced Stormsteel Girdle - 140 Blacksmithing gerektirir
  • ilvl 400 - Fortified Stormsteel Girdle - 150 Blacksmithing gerektirir. Fortified Stormsteel Girdle üretimiyle keşfedilir.
  • ilvl 415 - Tempered Stormsteel Girdle - 150 Blacksmithing gerektirir. Fortified Stormsteel Girdle üretimiyle keşfedilir.

  Leg:

  • ilvl 385 - Enhanced Stormsteel Legguards - 140 Blacksmithing gerektirir.
  • ilvl 400 - Fortified Stormsteel Legguards - 150 Blacksmithing gerektirir. Enhanced Stormsteel Legguards üretimiyle keşfedilir.
  • ilvl 415 - Tempered Stormsteel Legguards - 150 Blacksmithing gerektirir. Fortified Stormsteel Legguards üretimiyle keşfedilir.

  Cooking

  • Honey Potpie - Yakın menzilli saldırganların hareket hızını 5 saniyeliğine %30 düşürür.
  • Wild Berry Bread - 113 Stamina.
  • Seasoned Steak and Potatoes - 150 Stamina.
  • Boralus Blood Sausage - 85 Stat.
  • Sanguinated Feast - Yeni feast tarifi, 100 Stat.

  Enchanting

  • Aqueous Invocation - Tidalcore'u Hydrocore'a dönüştürür.
  • Sanguinated Invocation - Breath of Bwonsamdi'yi Sanguicell'e dönüştürür.
  • Sanguinated Expulsion - 20x Sanguicell'i 1x Expulsom'a dönüştürür.
  • Umbra Shatter - 1x Umbra Shard'ı parçalayarak, 3x Gloom Dust'a dönüştürür.
  • Veiled Shatter - 1x Veiled Crystal'i parçalayarak 2x Umbra Shard'a dönüştürür.
  • Enchanted Tiki Mask - Yeni pet.
  • Sinister Combatant's Sorcerous Scepter - ilvl 340 wand.

  Engineering

  • Aqueous Thermo-Degradation - Tidalcore'u Hydrocore'a dönüştürür.
  • Sanguinated Thermo-Degradation - Breath of Bwonsamdi'yi Sanguicell'e dönüştürür.
  • Unstable Temporal Time Shifter - Yakın zamanda ölen bir hedefte zamanın akışını tersine çevirerek, onu %60 sağlık ve %20 mana ile hayata geri döndürür. Ters tepme ihtimali olup, bir hedefte zamanın akışını ileriye sararak yaşam kaybına da neden olabilir (10 dakika cooldown süresi bulunmaktadır).
  • Mechantula - Yeni pet Mechantula.
  • Sinister Combatant's Discombobulator - ilvl 340 Mace
  • Sinister Combatant's Stormsteel Destroyer - ilvl 340 Gun

  New set of ilvl 370, 385, 400, 415 leather, cloth, mail, and plate googles. You will need to craft the lower ilvl goggles to get the recipe for the higher ilvl goggle.

  For example [Imbued Bionic Bifocals] is an ilvl 370 goggle that you will learn at Engineering 120, and after you craft one, you will discover the ilvl 385 version: [Emblazoned Bionic Bifocals]. These goggles require [Sanguicell], so you can craft them as soon as 8.1 hits, but ilvl 385 is the highest you can craft from these (there is a new goggle recipe for every armor type)

  The other set of Goggles require the new materials [Tidalcore] and [Breath of Bwonsamdi].

  • ilvl 385 - [Surging Orthogonal Optics] - Requires Engineering 130.
  • ilvl 400 - [SP1-R1-73D Orthogonal Optics] - Discovered from crafting Surging Orthogonal Optics (ilvl 385)
  • ilvl 415 - [Charged SP1-R1-73D Orthogonal Optics] - Discovered from crafting SP1-R1-73D Orthogonal Optics (ilvl 400)
   (there is a new goggle recipe for every armor type, this is just an example)

  Inscription

  • [Aqueous Chromotography] - Convert [Tidalcore] into [Hydrocore].
  • [Sanguinated Chromotography] - Convert [Breath of Bwonsamdi] into [Sanguicell].
  • [Contract: 7th Legion]
  • [Contract: The Honorbound]
  • [Glyph of the Tides] - Mage Glyph - Your Water Elemental is replaced by a bluer Tidal Elemental.
  • [Glyph of Storm's Wake] - Mage Glyph - Your Water Elemental is replaced by the light blue favored by the Tidepriests.
  • [Sinister Combatant's Etched Vessel] - ilvl 340 off-hand
  • [Vantus Rune: Battle of Dazar'alor] - Vantus Rune for the new Battle of Dazar'alor raid.

  Jewelcrafting

  • [Aqueous Recalibration] - Convert [Tidalcore] into [Hydrocore].
  • [Sanguinated Recalibration] - Convert [Breath of Bwonsamdi] into [Sanguicell].
  • [Sinister Combatant's Intuitive Staff] - ilvl 340 Staff

  New ilvl 370, 385, 400, 415 rings. You will need to craft the lower ilvl rings to get the recipe for the higher ilvl ring.

  Rings crafted with old materials (Hydrocore, Sanguicell):

  • ilvl 355 - [Kraken's Eye Loop] - Requires Jewelcrafting 130
  • ilvl 370 - [Imbued Kraken's Eye Loop] - Discovered from crafting Kraken's Eye Loop.
  • ilvl 385 - [Emblazoned Kraken's Eye Loop] Discovered from crafting Imbued Kraken's Eye Loop.

  Rings crafted with new materials (Tidalcore, Breath of Bwonsamdi):

  • ilvl 385 - [Tidal Kraken's Eye Loop] - Requires Jewelcrafting 135
  • ilvl 400 - [Spirited Kraken's Eye Loop] - Discovered from crafting Tidal Kraken's Eye Loop.
  • ilvl 415 - [Emblazoned Kraken's Eye Loop] - Discovered from crafting Spirited Kraken's Eye Loop.

  Leatherworking

  • [Aqueous Reskinning] - Convert [Tidalcore] into [Hydrocore].
  • [Sanguinated Reskinning] - Convert [Breath of Bwonsamdi] into [Sanguicell].
  • [Scarlet Herring Lure] - Attach a lure to your fishing pole increasing your chance to catch Midnight Salmon. (15 Min Cooldown)
  • New ilvl 340 Sinister Combatant's gear.

  New ilvl 385, 400, 415 armors. You will need to craft the lower ilvl armor to get the recipe for the higher ilvl ones.

  Mail Boots:

  • ilvl 385 - [Enhanced Mistscale Boots] - Requires Leatherworking 120.
  • ilvl 400 - [Fortified Mistscale Boots] - Requires Leatherworking 150. Discovered from crafting Enhanced Mistscale Boots.
  • ilvl 415 - [Tempered Mistscale Boots] - Requires Leatherworking 150. Discovered from crafting Fortified Mistscale Boots.

  Mail Legs:

  • ilvl 385 - [Enhanced Mistscale Greaves] - Requires Leatherworking 120.
  • ilvl 400 - [Fortified Mistscale Greaves] - Requires Leatherworking 150. Discovered from crafting Enhanced Mistscale Greaves.
  • ilvl 415 - [Tempered Mistscale Greaves] - Requires Leatherworking 150. Discovered from crafting Fortified Mistscale Greaves.

  Leather Boots:

  • ilvl 385 - [Enhanced Tempest Boots] - Requires Leatherworking 120.
  • ilvl 400 - [Fortified Tempest Boots] - Requires Leatherworking 150. Discovered from crafting Enhanced Tempest Boots.
  • ilvl 415 - [Tempered Tempest Boots] - Requires Leatherworking 150. Discovered from crafting Fortified Tempest Boots.

  Leather Legs:

  • ilvl 385 - [Enhanced Tempest Leggings] - Requires Leatherworking 120.
  • ilvl 400 - [Fortified Tempest Leggings] - Requires Leatherworking 150. Discovered from crafting Enhanced Tempest Leggings.
  • ilvl 415 - [Tempered Tempest Leggings] - Requires Leatherworking 150. Discovered from crafting Fortified Tempest Leggings.

  Tailoring

  • [Aqueous Alteration] - Convert [Tidalcore] into [Hydrocore].
  • [Sanguinated Alteration] - Convert [Breath of Bwonsamdi] into [Sanguicell].
  • New ilvl 340 Sinister Combatant's gear.

  New ilvl 385, 400, 415 armors. You will need to craft the lower ilvl armor to get the recipe for the higher ilvl ones.

  Gloves:

  • [Enhanced Deep Sea Gloves] - Requires Tailoring 115.
  • [Fortified Deep Sea Gloves] - Requires Tailoring 150. Discovered from crafting Enhanced Deep Sea Gloves.
  • [Tempered Deep Sea Gloves] - - Requires Tailoring 150. Discovered from crafting Fortified Deep Sea Gloves.

  Legs:

  • [Enhanced Deep Sea Breeches] - Requires Tailoring 115.
  • [Fortified Deep Sea Breeches] - Requires Tailoring 150. Discovered from crafting Enhanced Deep Sea Breeches.
  • [Tempered Deep Sea Breeches] - Requires Tailoring 150. Discovered from crafting Fortified Deep Sea Breeches.

BfA: 8.0.1 Pre-Expansion Yaması – Meslek Değişiklikleri

Meslekler artık genişleme paketi için tierlara ayrıldı.

Her şeyden önce, sil baştan mesleklerinizi öğrenmek zorunda değilsiniz. Zaten öğrendiğiniz recipeler olduğu yerde kalacak.

Şöyle örnek verirsek daha kolaylık olacaktır. Eğer pre-expansion yamasından önce bir mesleğinizi 800’e tamamladıysanız, tüm 7 paket tierlarınız tamamlanmış olacak.

Yani meslek sayfanız şöyle gözükecektir:

 • 300/300 – Classic
 • 75/75 – Outland
 • 75/75 – Northrend
 • 75/75 – Cataclysm
 • 75/75 – Pandaren
 • 100/100 – Draenor
 • 100/100 – Legion
 • 150/150 – Battle for Azeroth

Eğer bir meslekte 750’deyseniz, 7 paketin 6’sını tamamlanmış ve Legion tier’iniz 50/100 olacaktır.

Eğer bir meslekte 100’seniz, 7 paketin hiçbiri tamamlanmamış ve Classic tier’iniz 100/300 olacaktır. Diğer tüm tierlarınız 0 puanda bulunacaktır.

First Aid Başarımları Kaldırıldı

Pre-expansion yamasıyla birlikte First Aid de oyundan kaldırıldı. Bu mesleğin başarımları Legacy kategorisine taşınacak ve daha da kazanılamayacak.

Kaldırılan başarımlar şöyle:

World of Warcraft Meslekleri

Üretim Meslekleri

 • Alchemy
 • Blacksmithing
 • Enchanting
 • Engineering
 • Inscription
 • Jewelcrafting
 • Leatherworking
 • Tailoring
 • Cooking
 • First Aid

Toplayıcı Meslekler

Diğer Meslekler

Üstte saydıklarımızın yanında sınıflara özel çeşitli meslekler de vardır. Bunlar;

 • Riding: Binek kullanabilmek için tüm sınıfların öğrenmesi gereken pasif bir meslektir.
 • Lockpicking: Sadece roguelar tarafından kullanılan bu meslek, kilitli kasa ve hazine sandıklarını açmakta kullanılır.
 • Runeforging: Bu meslek ise Death Knightlar tarafından silahlarına enchant uygulamak için sadece Acherus: The Ebon Hold adlı Death Knight ana merkezindeki Runeforge adlı makineler ile kullanılabilen bir meslektir.

Meslekleri nasıl öğrenebilirim?

Meslekler, eğitmenler tarafından öğretilir. Her ana şehirde tüm meslekler için eğitmen bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli köy ve kasabalarda da benzer eğitmenleri bulabilirsiniz fakat ana şehirdeki eğitmenler tüm meslek seviyelerini öğretebilirken, köy ve kasabalarda bulunan eğitmenler genelde Apprentice ve Journeyman seviyesine kadar eğitim vermektedir.

Ana şehirlerdeki eğitmenlerin yerini bulmak için etrafta gezinen muhafızlara sorabilirsiniz. Haritanızda sorduğunuz eğitmenin konumu işaretlenecektir.

Peki ya öğrenilen bir mesleği nasıl silebilirim?

İkincil meslekler hariç (ve sınıflara özel meslekler hariç) tüm meslekleri silebilirsiniz. Bunun için K tuşuna basınca açılan meslek sayfasında mesleğin bulunduğu bölgede bulunan kırmızı halkaya tıklamanız ve ardından çıkacak uyarıyı onaylamanız yeterlidir.

Not: Bir mesleği sildiğinizde, öğrendiğiniz tüm planlar, tarifler vb.yi de yok etmiş olursunuz.

World of Warcraft Meslekleri

Aksi belirtilmediği sürece, site içerikleri CC BY-SA 3.0 koşulları altındadır.